Disclaimer
© Façade Maastricht

Dit is een uitgave van Façade Maastricht. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Façade Maastricht, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd of in enigerlei vorm worden gebruikt.
 

Aansprakelijkheid

Mogelijke kleurverschillen of veronderstelde fouten aangaande productinformatie, hetzij op de website of andere documentatie, behouden we ons uitdrukkelijk voor en deze kunnen niet leiden tot enige claims tegen Façade Maastricht.
 

Rechten

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.