MVO en duurzaamheid

Beton is én blijft een belangrijk en bovendien populair bouwmateriaal. Dit betekent dat wij in ons MVO-beleid veel aandacht schenken aan het verduurzamen van onze betonproducten en processen.

Duurzaam beton

In onze betonmengsels maken we onder meer gebruik van CEMIII/B. Deze mix van Portland cement en hoogovenslak wordt bij Façade Beton B.V. toegepast in vrijwel alle producten.

Wij recyclen ons afvalbeton tot herbruikbare betongranulaten die als grindvervanger weer kunnen worden toegepast in onze producten. Doordat de breekinstallatie naast ons bedrijf is gevestigd is er een minimale transportafstand. Dit komt de duurzaamheid ten goede.

Al onze producten voor de weg- en waterbouw bevatten minimaal 15% gerecycled materiaal én hebben de zekerheid van een MKI die lager is dan € 25,- per m3.

In de onderbeton gebruiken we, naast betonpuingranulaat, ook secundaire grondstoffen/restafvalstoffen (AEC-granulaat) als hoogwaardige vervanging van primaire grondstoffen zoals zand en grind. Voor de deklaag gebruiken we natuurlijk uitsluitend primaire materialen waardoor elk gewenste kleur en textuur mogelijk blijft.

De verduurzaming is dus in volle gang. We richten ons daarbij op de inhoud van de BRL K11002 alsmede de richtlijnen uit het “Moederbestek” van Bouwcirculair. In deze hoedanigheid zijn we derhalve ook actieve deelnemer in de Betonketen Limburg.

MVO | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Circulaire economie

Door de samenwerking met de breekinstallatie naast ons bedrijf kunnen we desgewenst volledige circulariteit bieden. De betonnen bestratingsproducten die aan vervanging toe zijn kunnen door ons retour gehaald worden. Vervolgens worden deze gebroken en verwerkt waarna ze weer in ons eigen productieproces gebruikt kunnen worden ter vervanging van zand en grind (in de onderbeton). De ultieme manier van recyclen dus!!!!

Duurzame werkgever

Een gezonde werkomgeving past in ons streven naar een duurzame relatie met onze medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in ons bedrijf. Door onze medewerkers bewust te maken van het belang van een goede gezondheid trachten we het verzuim te beperken en de levensvreugde van onze medewerkers te vergroten. Verzuimpreventie, rug- en tiltrainingen, preventief medisch onderzoek en het gebruik van oplosmiddelvrije productiemiddelen ondersteunen ons hierbij.

Veiligheid

Een preventiemedewerker draagt mede zorg voor de controle van een veilige werkomgeving. Periodieke veiligheidsrondes en oogrondes moeten ertoe bijdragen dat de ingezette veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Onze Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een middel om gericht onze arbeidsomstandigheden te verbeteren. De arbeidsrisico’s worden beoordeeld, gewogen en uiteindelijk met een prioriteit benoemd in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staan welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de risico’s te verminderen en daarmee de kans op het ongeval te verlagen.

Social return

Façade Beton B.V. is voelt zich nauw betrokken bij de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de regio. Wij onderschrijven daarbij het maatschappelijke doel om mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt actief te betrekken bij de bedrijvigheid in de gemeente. Ons bedrijf biedt permanent ruimte aan zogenaamde werkervaringsplekken (WEP).

 
Button