Certificaten

Productcertificaat betonstraatstenen
Productcertificaat betontegels
Productcertificaat betonbanden De Hamer B.V.
Productcertificaat betonbanden Façade Beton
BRL-K11002

NL BSB

NL BSB productcertificaat

Dop verklaringen

Betekenis Dop verklaring

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De prestatieverklaring (Declaration of Performance, kortweg ‘DoP’) wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering aan de klant geleverd of op een website geplaatst. De fabrikant of importeur legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de productaansprakelijkheid.

De prestaties in de DoP hebben betrekking op de essentiële kenmerken die vallen onder de fundamentele eisen voor het product.

De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Europees geharmoniseerde testmethoden. Deze zijn opgenomen in de Europese normen en Europese technische specificaties. In een geharmoniseerde norm staan de kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie. Met de prestatieverklaring is het mogelijk de prestatie van producten met eenzelfde toepassing onderling eenduidig met elkaar te vergelijken.

DOP verklaring Betonstraatstenen
DOP verklaring tegels Komo
DOP verklaring tegels CE
DOP verklaring Betonbanden

 
Button