Service 

Onze cliënten, zowel professionals als particulieren, zijn onze ambassadeurs en dat willen wij graag zo houden. Wij zijn - net als u - pas tevreden wanneer u dat ook bent. Wanneer u trots bent op het bereikte eindresultaat. Om u daarbij zoveel mogelijk te helpen vindt u hier tal van adviezen en tips. Voor vragen met betrekking tot leveringen verwijzen wij u naar de dealer die uw levering heeft verzorgd: hij zal u zo snel mogelijk en met plezier van dienst zijn.

Verwerkingsvoorschriften

Levering

Gefeliciteerd met uw aankoop. U heeft gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig product dat continue onder externe- en interne kwaliteitscontroles staat. Voordat u overgaat tot verwerking, vragen wij u vriendelijk uw levering:

 • Te controleren op kleur, hoeveelheid, breuk en afmeting. 

 • De pakken op een vlakke ondergrond plaatsen, niet op elkaar.

 • Het verwerken van de materialen betekent acceptatie van het geleverde product.

 • De chauffeur tracht zoveel mogelijk op de door u gewenste losplaats te lossen. Dit is altijd ter beoordeling  van de chauffeur. 

Kleurverschillen

Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen kleurverschillen in een of meerdere pakken voorkomen (zelfs binnen een productie). Monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief en geen rede voor reclamatie. Bewaar de etiketten, of noteer ergens het artikelnummer en de productiedatum. Gelieve er rekening mee te houden dat er na verloop van tijd kleurverschillen kunnen ontstaan tussen bestratingen die in de zon, schaduw of onder een afdak liggen. Klachten op basis van kleurverschil wijzen wij af.

Kalkuitslag of kalkuitbloei

Onder bepaalde weersomstandigheden kan een witte uitslag (kalkuitbloei) ontstaan. Deze heeft geen invloed op de kwaliteit van uw bestrating en zal door gebruik en regen, binnen afzienbare tijd oplossen. Hoe lang het duurt voordat de uitslag is verdwenen kunnen wij onmogelijk zeggen. Dit hangt af van verschillende omgevingsfactoren. Het regelmatig schrobben met water en schoonmaak azijn versnelt het proces. In de markt zijn producten beschikbaar om de witte uitslag te verminderen/verwijderen. Deze producten zijn meestal agressief van aard en kunnen de kwaliteit van de bestrating aantasten. Wij adviseren om altijd eerst een proef op te zetten alvorens de hele bestrating hiermee te doen. Behandeling van de bestrating met deze producten is altijd op eigen risico. Klachten op basis van kalkuitslag wijzen wij af.

 

Klachten

Eventuele klachten s.v.p. melden bij uw leverancier. Zij kunnen u als eerste adviseren over de te nemen stappen. Bij zichtbare gebreken of twijfel wachten totdat er een akkoord is tussen wij als producent en uw leverancier over de afhandeling van de klacht. Van geplaatste stenen met zichtbare gebreken aanvaarden wij geen klachten! 

Ondergrond en fundering

De eisen te stellen aan de ondergrond en fundering zijn sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid en de functie van de bestrating. Derhalve kunnen wij als fabrikant geen eenduidig advies geven. De kwaliteit van de fundering bepaalt echter in hoge mate het eindresultaat en de levensduur van het straatwerk. Laat u hierin adviseren door uw handelaar of stratenmaker. 

Straatlaag

Hierop komt de uiteindelijke sierbestrating te liggen en bestaat uit een 3 tot 5 cm elastisch en stabiel materiaal zoals: straatzand, fijne spilt of een niet uitgeharde zand/cement stabilisatie. Hiermee vangt men de variatie in dikte van de tegels op. Met een rei wordt de straatlaag gelijk getrokken en plaatst men de tegels.

Plaatsen
 • Zorg voor een afschot van minstens 1 cm per strekkende meter van de bebouwing af.

 • Stenen uit meerdere pakken (3 of meer) tegelijkertijd te verwerken. 

 • Stenen uit een pakket van boven naar beneden af te stapelen, dus niet laagsgewijs verwerken.  

 • Zorg voor voldoende materiaal, circa 3-5% meer. Leveringen achteraf kunnen kleurverschillen tot gevolg hebben.

 • Indien u een bloembak of andere voorwerp plaatst, ontstaat er mogelijk iets kleurverschil. Plaats deze voorwerpen op vilt- of plastic noppen. Zorg voor voldoende ventilatie onder het element. 

 • Zaag nooit op of in de buurt van nieuw straatwerk. Gezaagde stenen direct volledig met veel water afspoelen.

 • Linea stenen en Grande Allure groot formaat tegels hebben een strak uiterlijk zonder facet.  Onzorgvuldig gebruik kan beschadigingen tot gevolg hebben. Voor het beste resultaat adviseren wij extra aandacht te besteden aan het vervoer, de ondergrond, het bestraten en het aftrillen.

 • Pakken nooit op elkaar stapelen.

 • Tegels zeer voorzichtig afstapelen en plaatsen om beschadigingen en breuk te voorkomen. Altijd optillen en nooit schuiven!

 • De tegels altijd leggen met een voeg van minimaal 3 mm 

 • Wij adviseren om vierkante tegels altijd in dezelfde richting te leggen voor het mooiste resultaat. 

 • Zorg dat het zandbed de tegels volledig ondersteunt, holle ruimtes onder de tegels leiden tot haarscheuren en/of breuk.

 • Tegels nooit plaatsen en aftrillen op een uitgeharde zand/cement stabilisatie of verdichte, niet flexibele straatlaag. Klachten op dit gebied wijzen wij af. 

 • Tegels groter dan  50x25 nooit aftrillen. Voor groot formaattegels gebruikt u het liefst een nylon hamer om oneffenheden weg te werken. Plaats een plank op tegels en tik voorzichtig met een nylon hamer de oneffenheden weg. Het rechtstreeks op de stenen kloppen leidt tot onnodige beschadigingen en breuk. 

 • Veeg voor het aftrillen de voegen in met een schone droge kwarts- of granietzand van 0,1 tot 2 mm. Test altijd of de zand geen vlekken veroorzaakt. Vooral geelbruine zand met leemresten kunnen zeer hardnekkige vlekken veroorzaken. Klachten op basis van zandvlekken wijzen wij af. Onvolledig gevulde voegen tijdens het trillen geven teveel bewegingsruimte met beschadigingen als gevolg

 • Gebruik hierbij een lichte trilplaat met mat of rollen. Een trilplaat zonder mat veroorzaakt onherroepelijk beschadiging in de vorm van krassen en/of strepen. Klachten of basis hiervan wijzen wij af.

 • Zorg er altijd voor dat de trilplaat is voorzien van rubberen mat en dat de af te trillen bestrating schoon en droog is, ter voorkoming van beschadigingen en vochtvlekken.

 • Tril bij een zand-cementstabilisatie af voordat de stabilisatie uitgehard is.

 • Na het aftrillen/plaatsen veegt u de voegen in met een geschikt voegmateriaal. Zorg ervoor dat er geen kieren ontstaan. Goed gevulde voegen zijn essentieel onderdeel van een kwalitatief goede verharding.

 • Laat geen hopen zand op de bestrating liggen daar dit vlekken veroorzaakt.

 • Mogelijke cementvlekken altijd direct verwijderen met veel water. Het achterwege laten hiervan veroorzaakt zeer hardnekkige bijna niet meer te verwijderen vlekken.

 • Breng na het plaatsen de goede pallets terug naar uw handelaar. Wij gebruiken ze graag nog een keer, waarvoor dank.

Onderhoud

Ondanks de aangebrachte coating kunnen er vlekken ontstaan. Zo blijft  Uw bestrating het mooist:

 • Heeft u een vlek dan kunt u deze het best direct verwijderen.

 • Door regelmatig vegen krijgt mogelijke vlekvorming minder kans.

 • Op effen, met name zwarte tegels zijn vlekken eerder zichtbaar. Dit is inherent aan de kleur zwart, derhalve wijzen wij klachten op dit gebied af.  

 • Schrob uw bestrating af en toe met water en een neutrale zeep of schoonmaakazijn.  Gebruik hierbij een harde borstel.

 • Vooral bladeren (looizuren) kunnen zeer hardnekkige vervuilingen veroorzaken. Daar geen enkele steen/coating deze vlekken kan voorkomen wijzen wij deze klachten af. Zie nadere toelichting op onze website.

 • Gebruik van een hogedrukreiniger raden wij af.

 • Veeg de voegen regelmatig opnieuw in.

 • Door weersinvloeden verdwijnen veel vlekken op termijn.

 • Wij leveren eventueel coating voor nog betere bescherming en minder onderhoud.

De dealer heeft diverse onderhoudsproducten ter beschikking voor uw bestrating. 

 
Waarom tegels altijd met een voeg van 3 mm leggen? 

De voeg vervult meerdere belangrijke functies bij leggen van een bestrating. Deze zijn:

 • Het voorkomen van randbeschadigingen.

 • Opvangen van kleine bewegingen door gebruik. Denk bijvoorbeeld aan krachten die ontstaan door het parkeren van een auto.

 • Ruimte geven voor het geval de fundering/ondergrond na de aanleg nog meer zetting of verdichting vertoont.

 • Voor het opvangen, van technisch niet te vermijden kleine maatverschillen tussen de verschillende tegels.

 • Door temperatuurschommelingen zal beton krimpen of uitzetten. Met een voeg vangt men dit op. 

 • Bij te smalle voegen kan het voegmateriaal niet goed in de voegen komen en zal een bestrating nooit haar volledige stabiliteit hebben.

 • Voldoende brede voegen zorgen voor een betere drainage waardoor water minder lang op de bestrating blijft staan en de kans op mogelijke vlekken, zoals kalkuitbloei wordt verkleind.

 • Randbeschadigingen ontstaat door plaatsing met een te kleine voeg wijzen wij af.

 

Met behulp van de bijgevoegde voegkruizen (alleen bij Groot formaat)  met een dikte van 3 mm heeft u een hulpmiddel om de juiste afstand tussen de tegels te bepalen.  Na het plaatsen van de eerste tegels kan men de voegenkruizen eruit nemen en deze gebruiken voor de volgende rij.

 
 
Wilt u eens komen kijken naar onze producten?

 

Op ons terrein hebben wij showpanelen staan met ons assortiment. Dit kan op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur. Vraag onze folder of bezoek met uw smartphone onze website. Ook kunt u ter plekke uw dichtstbijzijnde dealer opzoeken. Verkoop gaat altijd via ons exclusieve dealernetwerk.

 

Bezoekadres van ons Paviljoen:

Ankerkade 118, 6222 NM Maastricht