Service 

Onze cliënten, zowel professionals als particulieren, zijn onze ambassadeurs en dat willen wij graag zo houden. Wij zijn - net als u - pas tevreden wanneer u dat ook bent. Wanneer u trots bent op het bereikte eindresultaat. Om u daarbij zoveel mogelijk te helpen vindt u hier tal van adviezen en tips. Voor vragen met betrekking tot leveringen verwijzen wij u naar de dealer die uw levering heeft verzorgd: hij zal u zo snel mogelijk en met plezier van dienst zijn.

Verwerkingsvoorschriften

Levering

Gefeliciteerd met uw aankoop. U heeft gekozen voor een kwalitatief hoogwaardig product dat continue onder externe- en interne kwaliteitscontroles staat. Voordat u overgaat tot verwerking, vragen wij u vriendelijk uw levering:

 • Te controleren op kleur, hoeveelheid, breuk en afmeting. 

 • De pakken op een vlakke ondergrond plaatsen, niet op elkaar.

 • Het verwerken van de materialen betekent acceptatie van het geleverde product.

 • De chauffeur tracht zoveel mogelijk op de door u gewenste losplaats te lossen. Dit is altijd ter beoordeling  van de chauffeur. 

Kleurverschillen

Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen kleurverschillen in een of meerdere pakken voorkomen (zelfs binnen een productie). Monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief en geen rede voor reclamatie. Bewaar de etiketten, of noteer ergens het artikelnummer en de productiedatum. Gelieve er rekening mee te houden dat er na verloop van tijd kleurverschillen kunnen ontstaan tussen bestratingen die in de zon, schaduw of onder een afdak liggen. Klachten op basis van kleurverschil wijzen wij af.

Kalkuitslag of kalkuitbloei

Onder bepaalde weersomstandigheden kan een witte uitslag (kalkuitbloei) ontstaan. Deze heeft geen invloed op de kwaliteit van uw bestrating en zal door gebruik en regen, binnen afzienbare tijd oplossen. Hoe lang het duurt voordat de uitslag is verdwenen kunnen wij onmogelijk zeggen. Dit hangt af van verschillende omgevingsfactoren. Het regelmatig schrobben met water en schoonmaak azijn versnelt het proces. In de markt zijn producten beschikbaar om de witte uitslag te verminderen/verwijderen. Deze producten zijn meestal agressief van aard en kunnen de kwaliteit van de bestrating aantasten. Wij adviseren om altijd eerst een proef op te zetten alvorens de hele bestrating hiermee te doen. Behandeling van de bestrating met deze producten is altijd op eigen risico. Klachten op basis van kalkuitslag wijzen wij af.

 

Klachten

Eventuele klachten s.v.p. melden bij uw leverancier. Zij kunnen u als eerste adviseren over de te nemen stappen. Bij zichtbare gebreken of twijfel wachten totdat er een akkoord is tussen wij als producent en uw leverancier over de afhandeling van de klacht. Van geplaatste stenen met zichtbare gebreken aanvaarden wij geen klachten! 

Ondergrond en fundering

De eisen te stellen aan de ondergrond en fundering zijn sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid en de functie van de bestrating. Derhalve kunnen wij als fabrikant geen eenduidig advies geven. De kwaliteit van de fundering bepaalt echter in hoge mate het eindresultaat en de levensduur van het straatwerk. Laat u hierin adviseren door uw handelaar of stratenmaker. 

Straatlaag

Hierop komt de uiteindelijke sierbestrating te liggen en bestaat uit een 3 tot 5 cm elastisch en stabiel materiaal zoals: straatzand, fijne spilt of een niet uitgeharde zand/cement stabilisatie. Hiermee vangt men de variatie in dikte van de tegels op. Met een rei wordt de straatlaag gelijk getrokken en plaatst men de tegels.

Plaatsen
 • Zorg voor een afschot van minstens 1 cm per strekkende meter van de bebouwing af.

 • Stenen uit meerdere pakken (3 of meer) tegelijkertijd te verwerken. 

 • Stenen uit een pakket van boven naar beneden af te stapelen, dus niet laagsgewijs verwerken.  

 • Zorg voor voldoende materiaal, circa 3-5% meer. Leveringen achteraf kunnen kleurverschillen tot gevolg hebben.

 • Indien u een bloembak of andere voorwerp plaatst, ontstaat er mogelijk iets kleurverschil. Plaats deze voorwerpen op vilt- of plastic noppen. Zorg voor voldoende ventilatie onder het element. 

 • Zaag nooit op of in de buurt van nieuw straatwerk. Gezaagde stenen direct volledig met veel water afspoelen.

 • Linea stenen en Grande Allure groot formaat tegels hebben een strak uiterlijk zonder facet.  Onzorgvuldig gebruik kan beschadigingen tot gevolg hebben. Voor het beste resultaat adviseren wij extra aandacht te besteden aan het vervoer, de ondergrond, het bestraten en het aftrillen.

 • Pakken nooit op elkaar stapelen.

 • Tegels zeer voorzichtig afstapelen en plaatsen om beschadigingen en breuk te voorkomen. Altijd optillen en nooit schuiven!

 • De tegels altijd leggen met een voeg van minimaal 3 mm 

 • Wij adviseren om vierkante tegels altijd in dezelfde richting te leggen voor het mooiste resultaat. 

 • Zorg dat het zandbed de tegels volledig ondersteunt, holle ruimtes onder de tegels leiden tot haarscheuren en/of breuk.

 • Tegels nooit plaatsen en aftrillen op een uitgeharde zand/cement stabilisatie of verdichte, niet flexibele straatlaag. Klachten op dit gebied wijzen wij af. 

 • Tegels groter dan  50x25 nooit aftrillen. Voor groot formaattegels gebruikt u het liefst een nylon hamer om oneffenheden weg te werken. Plaats een plank op tegels en tik voorzichtig met een nylon hamer de oneffenheden weg. Het rechtstreeks op de stenen kloppen leidt tot onnodige beschadigingen en breuk. 

 • Veeg voor het aftrillen de voegen in met een schone droge kwarts- of granietzand van 0,1 tot 2 mm. Test altijd of de zand geen vlekken veroorzaakt. Vooral geelbruine zand met leemresten kunnen zeer hardnekkige vlekken veroorzaken. Klachten op basis van zandvlekken wijzen wij af. Onvolledig gevulde voegen tijdens het trillen geven teveel bewegingsruimte met beschadigingen als gevolg

 • Gebruik hierbij een lichte trilplaat met mat of rollen. Een trilplaat zonder mat veroorzaakt onherroepelijk beschadiging in de vorm van krassen en/of strepen. Klachten of basis hiervan wijzen wij af.

 • Zorg er altijd voor dat de trilplaat is voorzien van rubberen mat en dat de af te trillen bestrating schoon en droog is, ter voorkoming van beschadigingen en vochtvlekken.

 • Tril bij een zand-cementstabilisatie af voordat de stabilisatie uitgehard is.

 • Na het aftrillen/plaatsen veegt u de voegen in met een geschikt voegmateriaal. Zorg ervoor dat er geen kieren ontstaan. Goed gevulde voegen zijn essentieel onderdeel van een kwalitatief goede verharding.

 • Laat geen hopen zand op de bestrating liggen daar dit vlekken veroorzaakt.

 • Mogelijke cementvlekken altijd direct verwijderen met veel water. Het achterwege laten hiervan veroorzaakt zeer hardnekkige bijna niet meer te verwijderen vlekken.

 • Breng na het plaatsen de goede pallets terug naar uw handelaar. Wij gebruiken ze graag nog een keer, waarvoor dank.

Onderhoud

Ondanks de aangebrachte coating kunnen er vlekken ontstaan. Zo blijft  Uw bestrating het mooist:

 • Heeft u een vlek dan kunt u deze het best direct verwijderen.

 • Door regelmatig vegen krijgt mogelijke vlekvorming minder kans.

 • Op effen, met name zwarte tegels zijn vlekken eerder zichtbaar. Dit is inherent aan de kleur zwart, derhalve wijzen wij klachten op dit gebied af.  

 • Schrob uw bestrating af en toe met water en een neutrale zeep of schoonmaakazijn.  Gebruik hierbij een harde borstel.

 • Vooral bladeren (looizuren) kunnen zeer hardnekkige vervuilingen veroorzaken. Daar geen enkele steen/coating deze vlekken kan voorkomen wijzen wij deze klachten af. Zie nadere toelichting op onze website.

 • Gebruik van een hogedrukreiniger raden wij af.

 • Veeg de voegen regelmatig opnieuw in.

 • Door weersinvloeden verdwijnen veel vlekken op termijn.

 • Wij leveren eventueel coating voor nog betere bescherming en minder onderhoud.

De dealer heeft diverse onderhoudsproducten ter beschikking voor uw bestrating. 

 
Waarom tegels altijd met een voeg van 3 mm leggen? 

De voeg vervult meerdere belangrijke functies bij leggen van een bestrating. Deze zijn:

 • Het voorkomen van randbeschadigingen.

 • Opvangen van kleine bewegingen door gebruik. Denk bijvoorbeeld aan krachten die ontstaan door het parkeren van een auto.

 • Ruimte geven voor het geval de fundering/ondergrond na de aanleg nog meer zetting of verdichting vertoont.

 • Voor het opvangen, van technisch niet te vermijden kleine maatverschillen tussen de verschillende tegels.

 • Door temperatuurschommelingen zal beton krimpen of uitzetten. Met een voeg vangt men dit op. 

 • Bij te smalle voegen kan het voegmateriaal niet goed in de voegen komen en zal een bestrating nooit haar volledige stabiliteit hebben.

 • Voldoende brede voegen zorgen voor een betere drainage waardoor water minder lang op de bestrating blijft staan en de kans op mogelijke vlekken, zoals kalkuitbloei wordt verkleind.

 • Randbeschadigingen ontstaat door plaatsing met een te kleine voeg wijzen wij af.

 

Met behulp van de bijgevoegde voegkruizen (alleen bij Groot formaat)  met een dikte van 3 mm heeft u een hulpmiddel om de juiste afstand tussen de tegels te bepalen.  Na het plaatsen van de eerste tegels kan men de voegenkruizen eruit nemen en deze gebruiken voor de volgende rij.

 
 
Wilt u eens komen kijken naar onze producten?

 

Op ons terrein hebben wij showpanelen staan met ons assortiment. Dit kan op werkdagen van 8.00 uur tot 16.30 uur. Vraag onze folder of bezoek met uw smartphone onze website. Ook kunt u ter plekke uw dichtstbijzijnde dealer opzoeken. Verkoop gaat altijd via ons exclusieve dealernetwerk.

 

Bezoekadres van ons Paviljoen:

Ankerkade 118, 6222 NM Maastricht

 
 
Wildverband Facetta type 1

Formaten 30x20x6, 40x20x6, 40x30x6, 50x306, 60x40x6 cm. Leverbaar in Grijs/zwart genuanceerd, Marmo Mocca, Marmo Nero, Marmo Alicante, Marmo Bianco, Marmo Oscuro, Marmo Ambre en Marmo Marone. 

 

Download hier een voorbeeld

van dit wildverband.

Wildverband Facetta type 2

Formaten 30x20x6, 40x30x6, 60x30x6, 60x60x6 cm. Leverbaar in Marmo Nero en Marmo Mocca. 

 

Download hier een voorbeeld

van dit wildverband.

Veelgestelde vragen

Mag ik mijn bestrating aftrillen?


 • Wij adviseren om sierbestrating af te trillen met een lichte trilplaat met rubberen mat, ter voorkoming van beschadigingen en vlekken.
 • Formaten groter dan 50x25 nooit aftrillen!
 • Zorg er altijd voor dat de trilplaat schoon is.
 • Gebruik voor het in vegen schoon zand, laat u hierover adviseren door de vakman. Het liefst test u op een klein gedeelte uit of er vlekvorming ontstaat door het gebruikte zand. Vooral zand met leemresten kunnen zeer hardnekkige vlekken veroorzaken. Klachten op basis van zandvlekken wijzen wij af.
 • Tril alleen af als de bestrating schoon en droog is. Vocht kan leiden tot (cement)vlekken.
 • Tril bij een zand-cementstabilisatie af voordat deze stabilisatie uitgehard is.
 • Cementvlekken kunt u direct na het aftrillen verwijderen met veel water.
Waar dient u rekening mee te houden bij het zagen van bestrating?


Zaag de stenen altijd nat en spoel ze direct met veel water na. Nooit zagen op of in de buurt van nieuw straatwerk.
Wat is kalkuitslag of kalkuitbloei?


 • Onder bepaalde weersomstandigheden kan een witte uitslag (kalkuitbloei) ontstaan. Deze heeft geen invloed op de kwaliteit van uw bestrating en zal door gebruik en regen binnen afzienbare tijd oplossen. Hoe lang het duurt voordat de uitslag is verdwenen kunnen wij onmogelijk zeggen. Dit hangt af van verschillende omgevingsfactoren. Bij bestrating in de open lucht verdwijnt de uitbloei sneller dan bij bestrating onder een afdak. Het regelmatig besproeien met water en schrobben met een harde borstel versnelt het proces.
 • In de markt zijn producten beschikbaar om de witte uitslag te verminderen/verwijderen. Deze producten zijn meestal agressief van aard en kunnen de kwaliteit van de bestrating aantasten.
 • Wij adviseren om altijd eerst een proef op zetten alvorens de hele bestrating hiermee te doen. Behandeling van de bestrating met deze producten is altijd op eigen risico. Op basis van kalkuitslag accepteren wij geen klachten.
Kan ik mijn bestrating reinigen met een hogedrukreiniger?


Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij ten sterkste af omdat dit de bestrating kan aantasten en de aanhechting van vuil hierdoor wordt versneld.
Hoe ontstaan kleurverschillen en hoe voorkom ik deze kleurverschillen zoveel mogelijk?


 • Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen kleurverschillen in een of meerdere pakken voorkomen (zelfs uit een productie). Voor het allerbeste resultaat adviseren wij:
 • stenen uit meerdere pakken (3 of meer) tegelijkertijd te verwerken.
 • stenen uit een pakket van boven naar beneden af te nemen, dus niet laagsgewijs te verwerken.
 • zorg voor voldoende materiaal, circa 3-5% meer. Naleveringen kunnen kleurverschillen tot gevolg hebben.
 • bewaar de productlabels, of noteer ergens het artikelnummer en de productiedatum.
 • Gelieve er rekening mee te houden dat er na verloop van tijd kleurverschillen kunnen ontstaan tussen bestratingen die in de zon, schaduw of onder een afdak liggen. Op basis van kleurverschillen accepteren wij geen klachten.
 • Indien u bloembakken of andere voorwerp plaatst op een verharding ontstaat mogelijk een kleurverschil. Plaats deze elementen zoveel mogelijk op een plastic schotel en zorg voor voldoende ventilatie onder het element.
Wat te doen bij een klacht?


Eventuele klachten s.v.p. melden bij uw leverancier. Zij kunnen u als eerste adviseren over te nemen stappen. Bij zichtbare gebreken wachten met leggen totdat er een akkoord is tussen verkoper en koper over de afhandeling van de klacht. Van geplaatste stenen met zichtbare gebreken aanvaarden wij geen klachten!
Welk wildverband kies ik?


Bij wildverbanden kunt u kiezen uit wildverband dat is handmatig samengesteld uit meerdere losse formaten of uit een wildverband met in iedere laag meerdere formaten gestapeld. Houdt u er s.v.p. rekening mee er dat bij handmatig samengestelde wildverbanden de kans op kleurverschillen en enig hoogteverschil groter is dan bij het samengestelde wildverband. Dit heeft te maken met het feit de formaten op verschillende data worden geproduceerd. Na verloop van tijd zullen deze kleurverschillen verminderen. Wilt u echter de kans op kleurverschillen zoveel mogelijk elimineren dan kiest het best voor ons standaard wildverband Grande allure Facetta type 1 of Facetta type 2.
Hoeveel bestellen?


Zorg ervoor dat u altijd circa 3-5% meer bestelt, Hou hierbij ook rekening met mogelijk knip-en/of zaagverliezen. Heeft u veel knip- en/of zaagwerk dan heeft u waarschijnlijk meer nodig.
Hoe plaats ik een sierbestrating van Linea?


Linea stenen hebben een zeer strak uiterlijk zonder facet. Onzorgvuldig gebruik kan beschadigingen tot gevolg hebben. Voor het beste resultaat adviseren wij extra aandacht te besteden aan het vervoer, de ondergrond, het bestraten en het aftrillen.(lichte trilplaat met rubberen mat). Linea altijd met een voeg van minimaal 3 mm te leggen om afsplinteren te voorkomen. Veeg voor het aftrillen de voegen in met een schone, droge kwarts- of granietzand. Zorg tijdens het afrtrillen voor een schoon oppervlak en goedgevulde voegen. Onvolledig gevulde voegen veroorzaken teveel bewegingsruimte met als gevolg mogelijke beschadiging.
Hoe plaats ik Grande Allure tegels?


Vanwege de breukgevoeligheid vereist het leggen en opslaan van Grande Allure tegels extra aandacht:

 • Pakken nooit op elkaar stapelen.
 • Tegels zeer voorzichtig afstapelen en plaatsen om beschadigingen en breuk te voorkomen. Tegels altijd optillen en nooit schuiven!
 • Grande allure altijd met een voeg van minimaal 3 mm leggen om afsplinteren te voorkomen. Om de 2 pakken zitten t-stukjes in het pak om de juiste afstand te bepalen.
 • Zorg dat het zandbed de tegels volledig ondersteunt, holle ruimtes onder de tegels leiden tot haarscheuren en/ of breuk.
 • Grande Allure tegels nooit plaatsen op een zand/cement stabilisatie. Wij aanvaarden geen klachten als Grande Allure tegels zijn geplaatst op een zand/cement stabilisatie.
 • Tegels groter dan 50x25x6 nooit aftrillen. Gebruik een, liefst witte kunststof hamer om oneffenheden weg te werken. Plaats een plank op tegels en tik voorzichtig met een kunststof hamer de oneffenheden weg. Het rechtstreeks op de stenen kloppen leidt tot onnodige beschadigingen en breuk.
 • Zorg er altijd voor dat u de voegen goed inveegt met een schone droge kwarts- of granietzand 0,1 -2 mm ter voorkoming van teveel bewegingsruimte en het geven van voldoende stabiliteit aan de bestrating.
Wat is de levertijd van een bestelling?


De exacte levertijd hangt o.a. van de beschikbaarheid van het product en de bestelde hoeveelheid. Nadat u een offerteaanvraag heeft gedaan kan u dealer de verwachte levertijd met u bespreken. Houdt u er verder s.v.p. rekening mee dat er mogelijk nog extra leveringskosten bij uw bestelling komen. Uw dealer kan u hierover exact informeren.
Hoe voorkom ik vervuiling tijdens plaatsing?


Om vervuiling tijdens de plaatsing te vermijden: eventueel de bestrating afdekken met plastic folie om hardnekkige vervuiling door cement, zandcement of kleihoudend zand te vermijden. Het te lang afdekken van het oppervlak kan kalkuitbloei veroorzaken.
Hoe maak ik mijn bestrating schoon?


Voor het schoonmaken van uw bestrating kunt u deze het beste af en toe schrobben met een harde borstel en schoon water. Voor hardnekkige vervuiling heeft de dealer een aantal onderhoudsproducten ter beschikking. Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij af omdat dit de bestrating kan aantasten en de aanhechting van vuil hierdoor wordt versneld.
Wat is kleurvast?


Kleurvaste bestratingen hebben een toplaag voorzien kleurechte granulaten zoals basalt en graniet. De toevoeging van deze granulaten verhoogt de kleurvastheid van de bestrating en geeft de bestrating een mooi natuurlijk uiterlijk. In de toplagen van Solieth, Grande Allure en Linea voegen wij kleurechte granulaten toe die de kleurvastheid verhogen.
Welke kleuren kies ik?


 • Gebruik bij voorkeur donkere kleuren op de plaats waar de auto staat. Zo zullen olie- en bandensporen minder opvallen.
 • Verder is het goed om te weten dat bij effen kleuren (bijvoorbeeld zwart) vlekken eerder zichtbaar zijn dan op dan bij genuanceerde kleuren.
 • Vermijd ook het gebruik van lichte tinten onder (fruit)bomen. Wanneer de bolsters, vruchten of bladeren vallen, kunnen deze vlekken veroorzaken.
 • Wij garanderen een goede nuancering vanaf een half pak. Dit in tegenstelling tot onze collega's waar u vaak minstens 30 m2 nodig heeft voor een goede nuancering.
 • Om mooie kleurschakeringen te verkrijgen en tint verschillen te vermijden, altijd producten uit minstens drie verschillende pakken mengen en deze van boven naar beneden afstapelen.
 • Wanneer het buiten dertig graden in de schaduw is, kan de temperatuur van tegels in de zon oplopen tot meer dan vijftig graden. Met blote voeten op het terras lopen is dan geen aanrader. Tegels met een lichtere kleur worden iets minder warm dan die met een donkere kleur. Zorg voor schaduw dan worden de tegels al veel minder warm of maak uw terras af en toe nat.
Waarom Linea- en Grande Allure tegels altijd met een voeg van 3 mm leggen?


De voeg vervult meerdere belangrijke functies bij leggen van een bestrating. Deze zijn:

 • Het voorkomen van randbeschadigingen.

 • Opvangen van kleine bewegingen door gebruik.

Denk bijvoorbeeld aan krachten die ontstaan door het parkeren van een auto.

 • Ruimte geven voor het geval de fundering/ondergrond na de aanleg nog meer zetting of verdichting vertoont.
 • Voor het opvangen, van technisch niet te vermijden kleine maatverschillen tussen de verschillende tegels.
 • Door temperatuurschommelingen zal beton krimpen of uitzetten. Met een voeg vangt men dit op.
 • Bij te smalle voegen kan het voegmateriaal niet goed in de voegen komen en zal een bestrating nooit haar volledige stabiliteit hebben.
 • Voldoende brede voegen zorgen voor een betere drainage waardoor water minder lang op de bestrating blijft staan en de kans op mogelijke vlekken, zoals kalkuitbloei wordt verkleind.
 • Randbeschadigingen ontstaan door plaatsing met een te kleine voeg wijzen wij af.

Met behulp van de bijgevoegde voegkruizen (alleen bij Grande Allure) met een dikte van 3 mm heeft u een hulpmiddel om de juiste afstand tussen de tegels te bepalen. Na het plaatsen van de eerste tegels kan men de voegenkruizen eruit nemen en deze gebruiken voor de volgende rij.